Hàn Quốc giới thiệu mô hình tiêm kích bản địa KF-X tại ADEX 2019

Người lính
Mô hình với kích thước đầy đủ của tiêm kích KF-X do Hàn Quốc chế tạo đã được công khai tại triển lãm ADEX 2019 cho thấy sự tiến bộ của dự án.