Hãng chế tạo tiêm kích F-35 hứa giảm giá sau khi gặp Trump

Người lính
Giám đốc điều hành Lockheed Martin khẳng định sẽ đưa ra mức giá thấp nhất cho dòng tiêm kích F-35 với mục tiêu bán thêm 2.158 chiếc cho quân đội Mỹ.
Xem thêm