Hàng trăm binh sĩ Ấn Độ tập yoga trên sàn tàu sân bay

Người lính
Các binh sĩ trên tàu sân bay INS Viraat cùng luyện tập trên boong kỷ niệm Ngày Yoga Quốc tế 21/6 của Liên Hợp Quốc.