Hàng trăm lính nhảy dù cùng xe tăng đổ bộ từ máy bay vận tải

Người lính
Hàng trăm lính nhảy dù từ 3 quốc gia Nga-Ai Cập-Bêlarut cùng với xe chiến đấu bộ binh BMD-4 đã có cuộc diễn tập đổ bộ từ vận tải cơ Il-76, tiếp đất thành công.
Xem thêm