Hành trình phục hận của bại binh F-35 sau trận thua F-16

Người lính
Thất bại của F-35 trong không chiến với tiêm kích đời cũ buộc nhà sản xuất và phi công thay đổi toàn diện để giành lại lợi thế.
Xem thêm