'Hạt huyền' F-117 Nighthawk sắp trở thành huyền thoại

Người lính
Lockheed F-117 Nighthawk là chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên trên thế giới được đưa vào tham chiến. F-117 được thiết kế dùng cho những nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn đầu chiến tranh như: bắn phá các mục tiêu sở chỉ huy, trung tâm thông tin, trận địa phòng không, kho tàng vũ khí đặc biệt, sân bay, các cơ quan đầu não của đối phương. F-117 tạo ra cuộc cách mạng chế tạo máy bay tàng hình trên khắp thế giới, nhưng trong thời gian tới mẫu máy bay sẽ ngừng sử dụng vĩnh viễn.

VIDEO MỚI NHẤT