Hậu quả nếu kích nổ bom hạt nhân cản siêu bão

Người lính
Cơn bão không tan biến dưới sức mạnh của bom hạt nhân mà còn cuốn theo phóng xạ vào đất liền và phát tán rộng rãi.

VIDEO MỚI NHẤT