Hé lộ hàng chục tiêm kích MiG trong căn cứ mật dưới ngọn núi Albania

Người lính
Quân đội Albania niêm cất số lượng lớn tiêm kích MiG do Liên Xô và Trung Quốc sản xuất với ý định bán đấu giá chúng.