Hé lộ sức mạnh tên lửa Nga đủ sức huỷ diệt một thành phố Mỹ

Người lính
Tầm bắn của tên lửa Bulava lên tới 8.000 km, tương ứng khoảng cách tất cả các thành phố trên bờ phía đông nước Mỹ.
Xem thêm