Hé lộ súng tiểu liên Kalashnikov giảm thanh của đặc nhiệm Nga

Người lính
Quy trình thử nghiệm Nhà nước với mẫu súng tiểu liên Kalashnikov giảm thanh cỡ nhỏ dành cho đặc nhiệm Nga sẽ bắt đầu vào năm 2018.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT