Hệ thống phòng thủ A-235 Nudol ‘chấp’ tất cả tên lửa đạn đạo Mỹ

Người lính
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về các vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất A-235 Nudol. Chuyên gia quân sự Alexey Leonkov cho biết về những ưu thế cơ bản của hệ thống này và khả năng công phá của nó.
Xem thêm