Hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh Sea Ceptor tối tân nhất thế giới

Người lính
Hải quân Anh vừa thử nghiệm thành công Sea Ceptor - dòng tên lửa phòng thủ có thể chặn đứng đòn đánh từ tên lửa chống hạm siêu thanh.