Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD uy lực thế nào?

Người lính
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), là hệ thống phòng thủ tên lửa cơ động, dùng để tiêu diệt tên lửa đường đạn chiến dịch-chiến thuật và tầm trung ở bên trong và bên ngoài khí quyển để bảo vệ các khu dân cư và các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.
Xem thêm