Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S2 diễn tập bắn đạn thật

Người lính
Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S2 của Quân đội Nga trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật