Hiện trường hai chiến đấu cơ đâm nhau tại Đức

Người lính
Ngày 24/6, hai máy bay quân sự Đức đã va chạm và rơi tại bang miền Đông Bắc Mecklenburg-Vorpommern.