Hình ảnh ấn tượng ít thấy về các hoạt động bên trong hải quân Mỹ

Người lính
Mời quý vị ngắm loạt ảnh ít thấy về các hoạt động của hải quân Mỹ, trong đó có nhiều hoạt động phi tác chiến.

VIDEO MỚI NHẤT