Hình ảnh ấn tượng về đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố EKO Cobra

Người lính
EKO Cobra (Áo) có 2 bộ phận là bộ phận chỉ huy: hành chính, hậu cần, huấn luyện và bộ phận thực thi gồm: an ninh, tình báo, chống khủng bố, giải cứu con tin.