Hình ảnh hiếm bên trong tàu ngầm có thể tiêu diệt mọi đối thủ của Mỹ

Người lính
Những hình ảnh hiếm hoi bên trong tàu ngầm năm 18.000 tấn thép của Mỹ được công bố cho thấy sức mạnh hủy diệt của nó.