Hỏa lực quân đội Nga dội bão lửa vào mục tiêu trong tập trận

Người lính
600 phương tiện chiến đấu, 1.500 binh quân khu tây dội bão lửa vào mục tiêu trong cuộc tập trận phối hợp chiến thuật ở trường bắn Luga, tỉnh Leningrad.