Hỏa lực trực thăng MH-60L DAP chuyên làm nhiệm vụ tối mật của Mỹ

Người lính
Nhìn hỏa lực của MH-60L không khác gì phim hành động.