Hơn 700 vụ thử hạt nhân củng cố vị thế siêu cường của Liên Xô

Người lính
Liên Xô tiến hành 715 vụ thử hạt nhân phục vụ mục đích quân sự và dân sự, trong đó có quả bom nhiệt hạch lớn nhất thế giới.
Xem thêm