Hứng 150 hoả tiễn, Israel tấn công đáp trả 140 mục tiêu ở dải Gaza

Người lính
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 140 mục tiêu ở Dải Gaza.
Xem thêm