Hùng tráng buổi tổng duyệt chuẩn bị Ngày Chiến thắng 9/5

Người lính
Buổi tổng duyệt đầu tiên chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng phát-xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2017) vừa được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.
Xem thêm