Indonesia nhận loạt xe chiến đấu BMP-3F và BT-3F từ Nga

Người lính
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) sẽ giao cho Indonesia 22 xe chiến đấu BMP-3F và 21 xe bọc thép BT-3F vào cuối năm 2020.
Xem thêm