Kế hoạch phát triển máy bay năng lượng hạt nhân đầy nguy hiểm của Mỹ

Người lính
Chiếc B-36 là loại máy bay duy nhất của Mỹ có khả năng cất cánh với lò phản ứng hạt nhân. Nó có chuyến bay đầu tiên vào ngày 17/9/1955.

VIDEO MỚI NHẤT