Kế hoạch triển khai THAAD sẽ tạm ngưng trong 1 năm?

Người lính
Theo Nhà Xanh, việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nên tạm đình chỉ ít nhất vào thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh, hệ thống này nên chịu đánh giá tác động môi trường toàn diện.
Xem thêm