Khám phá căn cứ cực rộng ẩn sâu dưới lòng đất của phiến quân Syria

Người lính
Một hang động lớn ẩn sâu dưới lòng đất nơi phiến quân ở tỉnh Idlib sử dụng làm căn cứ đã bị chính quyền Syria kiểm soát. Khu vực gồm 10 hang động có sức chứa tới 5.000 phiến quân.
Xem thêm