Khám phá tàu đổ bộ đệm khí lừng danh của hải quân Mỹ

Người lính
Tàu đổ bộ đệm khí - Landing Craft Air Cushion (LCAC) là một loại khí tài không thể thiếu của hải quân Mỹ, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tấn công bất ngờ vào đất liền từ ngoài biển.