Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - khí tài yêu thích của Lục quân Mỹ

Người lính
Máy bay AH-6 được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 1980. Đến nay, đây vẫn là loại trực thăng tấn công chủ đạo của Lục quân Mỹ.