Khẩu súng có sức giật nhẹ nhất thế giới

Người lính
Khẩu súng có thể bắn cỡ đạn 11,45 ly chính xác mà không cần thế lực thần thánh nào tham gia vào.

VIDEO MỚI NHẤT