Khi bom hạt nhân được sử dụng để... mở đường

Người lính
Dự án Plowshare là một chương trình sử dụng vũ khí hạt nhân với mục đích hòa bình có phần hơi "điên rồ" của Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT