Khinh hạm Đô đốc Groshkov của Nga tiến vào Thanh Đảo, Trung Quốc

Người lính
Hôm qua (21/04) tàu khinh hạm Đô đốc Groshkov của Nga tiến vào cảng Dagang, Quân cảng Thanh Đảo, Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh, tham gia các hoạt động Hải quân đa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân (GPND) Trung Quốc.