Khung xương trợ lực giúp lính Mỹ trèo đèo lội suối

Người lính
Thiết bị trợ lực gắn trên người có thể giúp binh sĩ Mỹ di chuyển linh hoạt, dễ dàng hơn trên các địa hình hiểm trở.

VIDEO MỚI NHẤT