Kinh hoàng sức phá hủy 'long trời lở đất' của bom vua Tsar Bomba

Người lính
Là bom hạt nhân lớn nhất từng được kích hoạt ngày 30/10/1961, trong cuộc thử nghiệm ở Vịnh Mityushikha, Tsar Bomba đã cho thấy sức phá hủy kinh hoàng.