Kinh hoàng vũ khí hạt nhân khiến các phương tiện 'tan thành mây khói'

Người lính
Video dưới đây cho thấy tác động kinh hoàng của vũ khí hạt nhân khi có thể khiến các phương tiện "tan thành mây khói" chỉ trong chớp mắt.

VIDEO MỚI NHẤT