Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ quân đội

Người lính
Chương trình Gala “QPVN - Dấu ấn và Khát vọng” đã giúp khán giả hiểu và thêm yêu mến hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT