Lính dù Mỹ phô diễn kỹ năng đổ bộ tấn công đáng sợ

Người lính
Lính dù Mỹ là lực lượng chuyên tiếp cận, tấn công mục tiêu nằm sâu trong lòng địch. Kỹ năng đổ bộ của họ vì thế rất đáng sợ.