Lính Israel dùng kính thực tế ảo huấn luyện chiến đấu trong hầm

Người lính
Đặc nhiệm công binh Israel làm quen và tìm cách đối phó với các đường hầm xuyên biên giới của Hezbollah bằng công nghệ thực tế ảo.