DMCA.com Protection Status

Lính Mỹ thử nghiệm siêu súng ngắn 'bách phát bách trúng' M17

Người lính
M17 là súng ngắn hiện đại nhất của quân đội Mỹ, có thể tấn công chính xác mọi mục tiêu trong bất kể điều kiện thời tiết nào.