Lính Nga điều khiển xe tăng T-72B3 vẽ tranh, cắt táo

Người lính
Các binh sĩ tăng thiết giáp Nga tận dụng sự chính xác của hệ thống điều khiển trên xe tăng T-72B3 để thực hiện màn trình diễn độc đáo.
Xem thêm