Lộ tên lửa hành trình mới cho siêu cơ Su T-50 Nga

Người lính
Tiêm kích tàng hình Su T-50 Nga sẽ được trang bị thêm các loại tên lửa hành trình không đối đất X-59MK2 có tầm phóng gần 300km.
Xem thêm