Lộ video Triều Tiên khai hoả tên lửa Pukguksong-2

Người lính
Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng vào chiều 21/5 tại một địa điểm gần Pukchang, khu vực mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm phóng tên lửa vào tháng trước nhưng thất bại.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT