LOCUST - Hệ thống phóng 'bầy đàn' UAV của Hải quân Mỹ

Người lính
LOCUST - Hệ thống phóng "bầy đàn" UAV của Hải quân Mỹ có thể được sử dụng để chế áp mạng lưới thông tin của đối phương với chi phí rẻ.