LOCUST - Hệ thống phóng 'bầy đàn' UAV của Hải quân Mỹ

Người lính
LOCUST - Hệ thống phóng "bầy đàn" UAV của Hải quân Mỹ có thể được sử dụng để chế áp mạng lưới thông tin của đối phương với chi phí rẻ.

VIDEO MỚI NHẤT