Lục quân Thái Lan như 'Hổ mọc thêm cánh' với tăng T-84 Oplot-T

Người lính
Lục quân Thái Lan như "Hổ mọc thêm cánh" khi nhận thêm xe tăng T-84 Oplot-T

VIDEO MỚI NHẤT