Ly khai Ukraine 'chế' súng trường AK-74 bắn đạn phòng không 23 mm

Người lính
Lực lượng vũ trang thuộc "Cộng hòa Novorossiya" chủ trương ly khai khỏi Ukraine mới đây đã giới thiệu một thứ vũ khí cải tiến độc đáo.