DMCA.com Protection Status

Mãn nhãn video diễn tập giữa MiG-31 và IL-38 ở Bán đảo Kamchatka

Người lính
Theo kịch bản diễn tập, MiG-31 được điều lên chặn một máy bay xâm nhập do máy bay săn ngầm IL-38 giả định và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh.