Màn nhào lộn sát mặt đất gây thót tim của tiêm kích Thụy Điển

Người lính
Phi công thử nghiệm tiêm kích JAS-39 thực hiện hàng loạt động tác nhào lộn phức tạp, đòi hỏi trình độ và bản lĩnh cao để tránh gây tai nạn.