Mật vụ Mỹ - Triều làm gì trong lúc hai lãnh đạo họp thượng đỉnh?

Người lính
Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, đoàn tùy tùng và mật vụ của ông Kim và ông Trump lần lượt vào vị trí an ninh phía ngoài khách sạn.
Xem thêm