Máy bay không người lái cảm tử IAI Harop tập tiêu diệt mục tiêu

Người lính
Máy bay không người lái cảm tử IAI Harop tiêu diệt mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm

VIDEO MỚI NHẤT