Máy bay vũ trụ bí ẩn nhất của không quân Mỹ

Người lính
X-37B là dự án máy bay vũ trụ do không quân Mỹ phát triển và vận hành suốt nhiều năm qua nhưng chưa hề công bố mục đích thật sự.
Xem thêm